Sjællands Middelalder

Projekter

 

Gennem møder med interessenter, referencegruppen og med udgangspunkt i Kulturstyrelsens nationale strategier for den middelalderlige landbebyggelse er der fortaget en behovsafklaring og opstillet en række relevante arbejdsområder.

 

Historiske kilder for arkæologer

 

Mange af os er bekendt med de metoder og redskaber historiker, stednavneforskere, kartografer mm benytter, men finder dem svært tilgængelige og vanskelige at anvende i praksis. Derfor har vi i samarbejde med Center for Stednavneforskning afholdt en workshop hvor kilder og kort blev demonstreret og diskuteret.

 

Se vores katalog over kildermateriale og metoder

Detektor og rekognoscering

 

Der skal udarbejdes en fælles detektor- og rekognoscerings-strategi så afsøgninger udnyttes strategisk. Udvalgte områder afsøges systematisk, også steder, hvor vi ikke på forhånd ved der er noget. På den baggrund kan der opstilles modeller for landbebyggelsens placering og karakter.

Fælles vidensbank

 

 

Det er ofte vanskeligt at indsamle relevant empirisk data, få overblik over lokaliteter og litteratur. Der arbejdes på at lave en fælles database over lokaliteter og en vidensbank af tilgængelig og utilgængelig litteratur, rapporter mm.

Seminar og fælles publikation

 

11. okt. 2016 i Ringsted

 

I samarbejde med Landsbypuljen afholdes seminar, hvor arbejdet med den middelalderlige landbebyggelse i regi af Sjællands Middelalder præsenteres og diskuteres.

 

Du kan læse programmet her

 

 

 

 

 

Host

 

Museum Vestsjælland

Oldvejen 25C

4300 Holbæk

 

Hjemmeside:
Museum Vestsjælland

Kontaktperson

 

Trine Louise Borake

Oldvejen 25C

 

Tlf. + 45 20287147

tlb@vestmuseum.dk

Deltagere

 

Museum Sydøstdanmark

Museum Lolland-Falster

Museum Nordsjælland

Kroppedal Museum

Københavns Museum

Museum Vestsjælland