Sjællands Middelalder

Formål

 

Formålet er

 

•at skabe et interdisciplinært og fagmusealt netværk

•at bidrag til formidling af det empiriske materiale

•at facilitere en platform for forskning

 

Indsamlingen, tilgængeliggørelse og systematiseringen af det empirisk materialet skal ske gennem et udbygget samarbejde mellem de sjællandske museer samt Aarhus og Københavns universiteter og andre interessenter. Herigennem skabes et bredt funderet fagligt netværk, der skal bidrage til videreudvikling af fælles forskningsstrategier, målrettede indsatser og koordinerede analyser og desuden danne grobund for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling.

 

Du kan læse projektbeskrivelse her

 

Der er indgået et forpligtende samarbejde mellem •Museum Sydøstdanmark •Museum Lolland-Falster •Museum Nordsjælland •Kroppedal Museum •Københavns Museum •Museum Vestsjælland

 

Du kan se konsortieaftale her

 

 

 

 

Host

 

Museum Vestsjælland

Oldvejen 25C

4300 Holbæk

 

Hjemmeside:
Museum Vestsjælland

Kontaktperson

 

Trine Louise Borake

Oldvejen 25C

 

Tlf. + 45 20287147

tlb@vestmuseum.dk

Deltagere

 

Museum Sydøstdanmark

Museum Lolland-Falster

Museum Nordsjælland

Kroppedal Museum

Københavns Museum

Museum Vestsjælland