Sjællands Middelalder

 

Formål

 

Det er formålet gennem et tværmusealt samarbejde at slå fælles fodslag for at undersøge ubesvarede spørgsmål og ubelyste problemstillinger, der knytter sig til den middelalderlige landbebyggelse på Sjælland. Gennem fælles forskningsgravninger skal der hvert år gennemføres en udgravningskampagne.

 

Læse den fulde projektbeskrivelse her

 

 

Torup 2014

Torup igen 2016

 

Gennem flere kampagner fra 1958 til 2011 er der lavet undersøgelser i den forladte landsby Torup i Nordsjælland. I 2014 blev en velbevaret bygning afdækket og undersøgt i samarbejde med Århus Universitet. Igen i 2016 blev der iværksat en undersøgelse med Århus Universitet og bygningen er nu færdigundersøgt. Der er afdækket flere sikre gårdtomter og da området er dækket af flyvesand er der gode bevaringsforhold og rig mulighed for at afdække flere velbevarede gårdsendheder i dette middelalderlige landsbyfællesskab.

Rapporten er under udarbejdelse og vil blive publiceret her når den foreligger.

 

Læs projektbeskrivelse her

 

St. Valby 2013

 

I forsommeren 2013 gravede Museum Vestsjælland i den nedlagte middelalderlandsby St. Valby i forbindelse med projekt Sjællands Middelalder. Udgravningen foregik i samarbejde med Aarhus Universitet, de studerende fra Middelalder- og Renæssancearkæologi og fagarkæologer fra kulturhistoriske museer på Sjælland.

Projektet har modtaget fondsbevillinger fra Brd. Hartmans Fond og fra Dr, Margrethes Arkæologiske Fond

 

Læs projektbeskrivelse her

 

Læs udgravningsberetningen her

Eriksholm 2015

Eriksholm revisited 2016

 

Der blev i sommer 2015 lavet en udgravning ved Eriksholm ved Holbæk i samarbejde med Københavns Universitet. Undersøgelsen afdækkede en meget velbevaret konstruktion fra 1200-1400-tallet. Lokaliteten blev færdiggravet i 2016.

Projektet har modtaget bevilling fra Kulturstyrelsen til dyrkningstruede lokaliteter. Rapporten er under udarbejdelse og vil blive publiceret her, når den foreligger.

 

Læs forundersøgelsesrapporten her

 

Læs forskningsplanen her

 

 

 

 

Host

 

Museum Vestsjælland

Oldvejen 25C

4300 Holbæk

 

Hjemmeside:
Museum Vestsjælland

Kontaktperson

 

Trine Louise Borake

Oldvejen 25C

 

Tlf. + 45 20287147

tlb@vestmuseum.dk

Deltagere

 

Museum Sydøstdanmark

Museum Lolland-Falster

Museum Nordsjælland

Kroppedal Museum

Københavns Museum

Museum Vestsjælland