Sjællands Middelalder

Styregruppe

 

Thomas Roland

Københavns Museum

 

Kasper Wurr Stjernquist ,

Museum Sydøstdanmark

 

Liv Appel, Museum

Nordsjælland

 

Leif Plith Lauritsen,

Museum Lollandfalster

 

Linda Boye,

Kroppedal Museum

 

Trine Borake,

Museum Vestsjælland

 

Du kan se den fulde liste over kontaktinformation for styregruppe og referencegruppe her

 

Referencegruppe

 

Lennart Madsen, museumsinspektør Museum Sønderjylland

 

Mette Svart Kristiansen, uddannelsesleder, Middelalder- og renæssancearkæologi, Aarhus Universitet.

 

Nils Hybel, lektor, Saxo-instituttet, Københavns Universitet

 

Niels Engberg, museumsinspektør,

Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet

 

Jens Ulriksen, museumsinspektør,

Roskilde Museum

 

Peder Gammeltoft, lektor, Afd. for Navneforskning,

Nordisk forskningsinstitut, Københavns Universitet.

 

Anne Gravsholt Busck, lektor,

Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet.

 

Øvrige samarbejdspartnere

 

NatArk

http://www.natark.dk

 

Københavns Universitet har har deltage i seminargravninger

 

Aarhus Universitet har allerede deltaget i seminargravninger og har tilkendegivet at de gerne vil deltage i fremtidige projekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Host

 

Museum Vestsjælland

Oldvejen 25C

4300 Holbæk

 

Hjemmeside:
Museum Vestsjælland

Kontaktperson

 

Trine Louise Borake

Oldvejen 25C

 

Tlf. + 45 20287147

tlb@vestmuseum.dk

Deltagere

 

Museum Sydøstdanmark

Museum Lolland-Falster

Museum Nordsjælland

Kroppedal Museum

Københavns Museum

Museum Vestsjælland